• EUROHANSA Sp. z o.o.
  24-100 Puławy, ul. Wiślana 8

  CENTRALA: +48 81 887 44 14

  +48 81 887 81 79

  FAX:          +48 81 464 38 92

   

  DZIAŁ HANDLU I MARKETINGU: wewn. 14, 15

   

  DZIAŁ ZAKUPÓW: wewn. 19

    

  DZIAŁ PRODUKCJI: wewn. 19

      

  DZIAŁ JAKOŚCI: wewn. 23

           

  DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI: wewn. 26

  e-mail:   pulawy@eurohansa.com.pl

  e-mail:   export@eurohansa.com.pl

   

  DANE REJESTROWE FIRMY:
  EUROHANSA Sp. z o.o.
  87-100 Toruń, ul. Letnia 10-14
  Nr KRS 0000165838 Sądu Rejonowego w Toruniu
  VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  NIP: 712-015-10-01
  Kapitał zakładowy: 3.750.492,00 PLN

Copyright © 2010 by www.eurohansa.com.pl